Ferie 2022

Obozy KSM dofinansowane przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników Informujemy, że Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej organizuje obozy dofinansowane przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników dla dzieci i młodzieży pochodzących z terenów wiejskich. Zapraszamy i zachęcamy do zapoznania się z naszą tegoroczną ofertą feryjną: ZIMA 2022

WARUNKI UCZESTNICTWA w obozach:

1. Jedno z rodziców lub opiekunów prawnych uczestnika ubezpieczone w KRUS-ie (pełne ubezpieczenie)
2. Wiek uczestników:  8 – 16 lat (2014r. – 2006r.)
3. Zgłoszenie, czyli wypełnioną kartę uczestnika, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz aktualne zaświadczenie z KRUS
(jednego z rodziców) należy przesłać na adres:

Biuro KSM,
ul. Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn;

lub dostarczyć osobiście w dniach:
pn. 9.00-16.00
wt. – pt. w godz. 8.00 – 16.00.

4. Pod uwagę w procesie rekrutacji będą brane tylko osoby, których pełny komplet dokumentów w oryginale będzie dostarczony do Biura KSM.
5. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na obóz należy w ciągu 5 dni roboczych (ale nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem obozu)
wpłacić podaną kwotę osobiście w Biurze KSM lub przelewem na konto:

KSM Diecezji Drohiczyńskiej
94 8063 0001 0010 0104 6213 0016
w tytule przelewu należy wpisać tylko: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania uczestnika,
termin i miejsce obozu
np. Anna Kowalska, Brańsk, 18.01-27.01.2020r. Murzasichle

6. W przypadku nieotrzymania wpłaty w podanym terminie, uczestnik zostanie wykreślony z listy. 

* Każdy uczestnik jadący w góry zobowiązany jest zabrać ze sobą dodatkową opłatę w wysokości: 100 zł/os. Płatne przy wsiadaniu do autokaru.

UWAGA!!!

1. Termin zgłoszeń do zapełnienia miejsc. Osoby nie zgłoszone wcześniej nie będą przyjmowane.
2. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie.
3. Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!
4. Karty nie wypełnione do końca i bez zaświadczenia z KRUS nie będą brane pod uwagę!!!
5. W razie rezygnacji z wyjazdu na obóz wpłaty nie będą zwracane.
6. Nie ma rezerwacji, zgłoszeń i zapisów telefonicznych!
7. Organizator zastrzega sobie prawo do:
              – odwołania obozów w momencie nieotrzymania dofinansowania ze środków z FSUSR
– zmiany terminów obozów 

ORGANIZATOR ZAPEWNIA:

noclegi, wyżywienie, kadrę kierowniczą, wychowawczą i duchową, opiekę medyczną, wycieczki krajobrazowe, przejazd autokarem z Drohiczyna do ośrodka i z powrotem (dotyczy obozu w górach), różnego rodzaju gry i zabawy oraz wiele niezapomnianych atrakcji!

 

UCZESTNCY POWINNI ZABRAĆ ZE SOBA NA OBÓZ:

ważną legitymację szkolną, obuwie do chodzenia po górach + druga para gdyby jedna przemokła, ubrania, czapkę, rękawiczki, szalik, kapcie, strój kąpielowy, leki na własne dolegliwości (również choroba lokomocyjna), różaniec, instrument muzyczny np. gitarę, o ile ktoś gra