WESPRZYJ

Zbiórka na biuro

„Każda rzecz wielka musi kosztować i musi być trudna. Tylko rzeczy małe i liche są łatwe”
bł. Kard. Stefan Wyszyński

Pragniemy tworzyć wielkie rzeczy lecz do tego potrzebujemy wsparcia-Was.
Dzięki Wam w przeciągu tego roku zebrać ponad 40 tys. na remont i wyposażenie sali KSM-u

To dzięki Wam udało się zebrać też ponad 20 tys. na remont Krużganków Nieba (wejścia do naszych budynków).

To dzięki Wam udało się także zebrać 8.800 zł na remont i wyposażenie kuchni, która już służy wszystkim, którzy przybywają do naszego Ośrodka NOE w Drohiczynie.

Jakiś czas temu pisaliśmy o naszych planach i o alfabecie. Zrealizowaliśmy już 3 litery A, B i C

CO WIĘC PRZED NAMI?
LITERKA D

Wizytówka naszego KSM-u – czyli BIURO, w którym przygotowujemy wszystkie inicjatywy diecezjalne, miejsce gdzie przyjmujemy Was – Wszystkich, którzy macie chwilę, by zajechać na kawę, spotkać się i porozmawiać.

Miejsce i przestrzeń, gdzie codziennie pracujemy wymyślając nowe, ciekawe pomysły dla młodzieży w skali Polski, diecezji, parafii i Oddziałów KSM.

Pomieszczenia biurowe wymagają generalnego remontu, doposażenia i odnowienia, by rzeczywiście były widzialną stroną tego co reprezentujemy i kim jesteśmy.

Pragniemy, by ks. Bp. Piotr Sawczuk podczas Diecezjalnego spotkania opłatkowego – 8 stycznia 2022 r. poświęcił i pobłogosławił wyremontowane pomieszczenia biurowe.

W każdy poniedziałek od początku trwania zrzutki do jej zakończenia w Twojej intencji w Kaplicy KSM NOE młodzież wraz z księżmi asystentami modlić się będzie na Eucharystii dziękczynnej.

________________________________

ZAPRASZAMY CIĘ DO:

– MODLITWY  – by Bóg błogosławił, wspierał i jeśli jest to Jego wola sprawił, byśmy z sukcesem zakończyli czwartą zrzutkę.

– UDOSTEPNIANIA – wiemy dobrze, że dobro mnoży się jeśli się nim dzieli – a że internet jest niezwykle dobrym nośnikiem informacji – prosimy Cię o udostepnienie czy to u siebie na profilu czy na jakiejś grupie.

– WSPARCIA – ofiarowania postu, materiałów niezbędnych do remontu czy też w formie pieniężnej.

_________________________________

WIĘCEJ:

https://zrzutka.pl/222dfj