Za nami już trzy dni w ramach Dni w Diecezji

W czwartek popołudniu powitaliśmy grupę Włochów, Rosjan i Ukraińców, którzy przybyli do Diecezji Drohiczyńskiej poznać kulturę i polskie zwyczaje. Uroczyste powitanie gości i rozpoczęcie Dni w Diecezji odbyło się w kościele p.w. św. Andrzeja Boboli gdzie wspólnie modliliśmy się podczas Apelu Jasnogórskiego poprzedzonego tanecznym wieczorem integracyjnym. Czwartek minął na zwiedzaniu Podlasia pod hasłem „Przyjmij Miłosierdzie”. W każde miejsce, w które tego dnia przybyli goście z Włoch, Rosji i Ukrainy byli przyjmowani z uśmiechem i otwartym sercem.  Podlaska gościnność nie zna granic, pokazali to mieszkańcy Bielska Podlaskiego, Hajnówki, Białowieży i Siemiatycz. Rano grupa prawie 200 młodych ludzi przyjechał do Kościoła Miłosierdzia Bożego w Bielsku Podlaskim gdzie ks. Robert Grzybowski – Dyrektor Drohiczyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji wygłosił krótka katechezę, w której ukazał różnicę miedzy człowiekiem żyjącym w grzechu a tym żyjącym w zgodzie z Panem Bogiem. Tylko przyjęcie Miłosierdzia jest lekarstwem na wrodzony bunt, który nie chce zaakceptować swojego życia takim jakim jest. Kolejnym punktem dnia była Msza św. W homilii ks. Robert Grzybowski ukazał Eucharystię jako pokarm, lekarstwo w naszej drodze na Kalwarię. Po poczęstunku goście z zagranicy udali się do Hajnówki, gdzie w Hajnowskim Domu Kultury zostali przywitani po staropolsku chlebem i solą. Następnie obejrzeli film mówiący o mieście i Puszczy Białowieskiej, dumy i chluby Hajnówki, zwiedzili prawosławny Sobór św. Trójcy, kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, kościół św. Cyryla i Metodego. Kolejnym punktem było zwiedzanie Rezerwatu Pokazowego Żubrów w Białowieży. Niektórzy Włosi po raz pierwszy w życiu widzieli dzikie zwierzęta z bliska. Leśniczówka w Białowieży zaprosiła gości z ziarnicy na tradycyjny polski obiad z tańcami i przyśpiewkami. Nie mogło także zabraknąć zarówno włoskich jak i rosyjskich piosenek. Wieczorem po zwiedzeniu wschodniej części naszej Diecezji młodzi Włosi, Rosjanie i Ukraińcy przyjechali do Siemiatycz na koncert zespołu „Strona B” i „Porozumienie”. Przed publicznością zgromadzoną w siemiatyckim amfiteatrze wystąpił także ukraiński zespół Brawa. Piątkowy dzień pod hasłem „Kalwaria – dla Jego bolesnej męki” rozpoczął się od drogi krzyżowej w Serpelicach – Kalwarii Podlaskiej. Rozważania czytane były w czterech językach. Młodzież niosąc krzyż – kopię symboli Światowych Dni Młodzieży rozważali mękę Jezusa Chrystusa naszego Zbawiciela. W Serpelickim kościele została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem ks. bp. Tadeusza Pikusa. Po części dla ducha, przyszedł czas na „coś” dla ciała. Spływ kajakowy rzeką Bug praz zwiedzanie Siemiatycz i Drohiczyna to piątkowe popołudniowe propozycje dla naszych gości. Wielu z nich pierwszy raz siedziało w kajaku, co zapamiętają z pewnością na długi czas. Pogoda mimo, że nie rozpieszczała nie przestraszyła młodych ludzi, którzy przecież niczego się nie boją. Wieczorem w katedrze Drohiczyńskiej odbyła się adoracja krzyża, poprzedzona możliwością skorzystania z sakramentu pokuty, prowadzona przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej. Dzień intensywny ale bogaty duchowo zakończył wspólny Apel Jasnogórski. Kolejne dni przyniosą nowe wrażenia i wspomnienia.

 Ewelina Trusiak