Archiwa autora: adminmlo5

Obchody uroczystości św. Stanisława Kostki

Relacja z parafii Jabłonna Lacka

W dniu 17 września w naszej parafii odbyło się spotkanie z okazji święta św. Stanisława Kostki patrona dzieci i młodzieży. Obchody składały się z dwóch części. Pierwszą była Msza św. sprawowana o godz. 16.00 z udziałem dzieci i młodzieży naszej parafii, podczas której zostały poświęcone tornistry, przybory i książki przyniesione przez uczniów klasy I. Oprawę liturgiczną przygotowali uczniowie z jabłońskiej szkoły, ministranci oraz harcerze z 22 Drużyny Harcerskiej „Pędziwiatry”.
W głoszonym Słowie Bożym ks. Łukasz Skarżyński podkreślił, że św. Stanisław Kostka bardzo mocno kochał Pana Jezusa i każdego dnia z wielką miłością zdobywał świętość. Po końcowym błogosławieństwie wszyscy zostali zaproszeni na salę gimnastyczną do Szkoły Podstawowej gdzie odbyła się druga część spotkania. Tam od razu zostaliśmy przywitani przez specjalnego gościa, który zaprezentował nam warsztaty chemiczne (reakcje, wybuchy, ogień). Następnie po pokazie pełni wrażeń i energii zaczęliśmy tańczyć w rytm muzyki (kaczuszki, tukan tuk, gumi miś itp.). Później rozpoczęły się zawody sportowe, które wyzwoliły w nas ducha rywalizacji. Konkurencje przysporzyły nie jednej osobie trudności, ale i wywołały wielki uśmiech na twarzy. Nasze spotkanie zakończyliśmy wspólnymi pląsami przygotowanymi przez harcerzy. W tak w miłej i pełnej radości atmosferze, wypełnionej różnymi atrakcjami, spędziliśmy wspólnie czas świetnie się bawiąc. Dziękujemy wszystkim za przybycie, a opiekunom za pomoc. Do zobaczenia za rok.

 

Relacja z parafii Skrzeszew

W parafii w Skrzeszewie w tym roku już po raz kolejny został zorganizowany Dzień Dzieci i Młodzieży z okazji święta św. Stanisława Kostki – patrona dzieci i młodzieży. Inicjatorem i organizatorem spotkań są członkowie scholii parafialnej „Cuncti Simus Concanentes”. Obchody rozpoczęła, już tradycyjnie, Msza Święta, która stanowi „bilet wstępu” na całość obchodów. Spotykamy się na niej, aby nasze spotkanie miało źródło u naszego Stwórcy, oraz żeby Jemu, poprzez wstawiennictwo św. Stanisława, zawierzyć wszystkie swoje radości i problemy. W tym roku kazanie wygłosił ks. Paweł Badura – uświadomił nam, że Msza Święta, ale również modlitwa to tak jakby randka, tylko że z Panem Bogiem. Mimo, że często nie mamy czasu to powinniśmy, zawsze znaleźć czas dla naszego Ojca Niebieskiego, bo to wszystko zawdzięczamy mu i częściej powinniśmy spotykać się z nim na „randkach”. Na Mszy Świętej też już było wesoło – dzięki scholi, która zapewniła oprawę muzyczną i swoim śpiewem i grą pomogła wychwalać Boga z radością.

Dalsza część obchodów miała miejsce na placu przy plebanii. I tutaj każdy znalazł coś dla siebie, dzięki zorganizowaniu różnorakich atrakcji – gier, zabaw, konkursów, można było rozwijać talenty poprzez wspólne śpiewanie piosenek, jak również tańce. Głównym punktem było rozpalenie ogniska i pieczenie przy nim kiełbasek, ufundowanych przez Księdza Proboszcza – Sławomira Mazura. W spotkaniu wzięło udziało ok. 100 dzieci i młodzieży w wieku od przedszkola aż do szkoły średniej. Podczas obchodów bawiliśmy się wszyscy razem, staraliśmy, żeby nikt nie stał sam.

Spotkania Dzieci i Młodzieży z okazji święta św. Stanisława Kostki w parafii w Skrzeszewie stały się już tradycją, która została zapoczątkowana ok. 13 lat temu. W każdym roku bierze w nich udział coraz więcej osób. Są bardzo wyczekiwanym czasem, który zawsze przynosi wiele radości i zostawia wiele wspomnień, które zawsze wywołują uśmiech radości na twarzach tych, którzy wzięli udział w obchodach.

„Idźcie i głoście” Diecezjalny Dzień Młodzieży za nami

Po raz kolejny w święto Podwyższenia Krzyża Świętego 14 września 2017 młodzież z Diecezji Drohiczyńskiej spotkała się w Serpelicach na Diecezjalnym Dniu Młodzieży. Na Kalwarii Podlaskiej zgromadziło się blisko 1700 młodych ludzi, głównie gimnazjalistów i uczniów szkół średnich wraz z nauczycielami, księżmi i katechetami.

Tym razem spotkanie odbyło się pod hasłem „Idźcie i głoście”. Organizatorem był Wydział Młodzieży pod przewodnictwem – dyrektora ks. Sylwestra Falkowskiego.

Przed przybyciem do Serpelic, młodzież zgromadziła się w trzech kościołach stacyjnych: w drohiczyńskiej katedrze – młodzież z dekanatów:  drohiczyńskiego, łochowskiego, węgrowskiego i sterdyńskiego, w kościele św. Andrzeja Boboli w Siemiatyczach – młodzież z dekanatów: siemiatyckiego, brańskiego, bielskiego i hajnowskiego oraz w kościele parafialnym w Sarnakach- młodzież z dekanatów: ciechanowskiego, sokołowskiego i sarnackiego. W kościołach duszpasterze wygłosili katechezy, a grupa muzyczna zaśpiewała w każdym z kościołów polską wersję nowego hymnu Światowych Dni Młodzieży Panama 2019 – „Oto ja, służebnica Pańska”.

Potem poszczególne grupy wchodziły na szczyt Kalwarii Podlaskiej z modlitwą koronki do Miłosierdzia Bożego. Każdy z uczestników otrzymał symbol spotkania – brelok „Idźcie i głoście”. Gdy wszyscy byli już na miejscu spotkania najpierw wzięli udział w koncercie zespołu - Full Power Spirit.

Następnie rozpoczął się główny punkt Diecezjalnych Dni Młodzieży – uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem J. E. Ks. Bpa Tadeusza Pikusa. Podczas homilii nawiązał on do prawdziwego znaczenia Krzyża, który „Jest znakiem miłości bożej, dzięki której Jezus Chrystus posłany przez Ojca oddaje swoje życie, aby każdy z nas miał życie wieczne (…)”.

Tradycyjnie jak co roku młodzież skierowała wyrazy jedności z Ojcem Świętym Franciszkiem dziękując za Światowe Dni Młodzieży w Polsce. Następnie młodzież podziękowała Księdzu Biskupowi, za jego obecność na spotkaniu w Serpelicach. Potem ks. bp Tadeusz Pikus poświęcił krzyże przywiezione przez młodzież, które staną na Serpelickiej górze krzyży. Spotkanie zakończyło się przejściem przez symboliczna bramę Krzyż.

Oprawę muzyczną całego spotkania zapewniła grupa muzyczna ze Skrzeszewa oraz Sokołowa Podlaskiego pod przewodnictwem – Magdaleny Chomać.

IMG_6463Więcej zdjęć w galerii

Diecezjalny Dzień Młodzieży Serpelice 2017

W imieniu Księdza Biskupa i organizatorów serdecznie zapraszamy 14 września do Serpelic młodzież z całej Diecezji wraz z nauczycielami, księżmi i katechetami. Niech nikogo nie zabraknie tego dnia na Kalwarii Podlaskiej.

Tegoroczne spotkanie młodzieży przebiegać będzie pod hasłem: „Idźcie i głoście” i wpisuje się w hasło Roku Duszpasterskiego. Jako ludzie wierzący, wszyscy posłani jesteśmy przez Jezusa Chrystusa aby dawać świadectwo wiary. W Święto Podwyższenia Krzyża Świętego chcemy zgłębiać tajemnicę Bożej miłości i nauczania Piotra naszych czasów Papieża Franciszka najpierw uczestnicząc w katechezach a później w koncercie i w końcu przeżywając Ofiarę Mszy św. na Kalwarii podlaskiej w Serpelicach. Tradycyjnie wszystkie grupy przywożą ze sobą krzyże i tablice informujące o grupie.

Program spotkania:

Etap Pierwszy

O godz. 9:30 młodzież gromadzi się w trzech kościołach stacyjnych naszej diecezji na spotkanie modlitewne połączone z katechezą:

 1. Kościół Katedralny w Drohiczynie – gromadzi się młodzież z dekanatu drohiczyńskiego, łochowskiego, węgrowskiego i sterdyńskiego.
 2. Kościół św. Andrzeja Boboli w Siemiatyczach – gromadzi się młodzież z dekanatu siemiatyckiego, brańskiego, bielskiego i hajnowskiego,.
 3. Kościół parafialny w Sarnakach – gromadzi się młodzież z dekanatu ciechanowieckiego, sokołowskiego i sarnackiego.

Etap Drugi 

Po zakończeniu spotkania około godz. 11:00 udajemy się do Serpelic. Kolejno przyjeżdżają poszczególne dekanaty. Każda grupa  przyjeżdża pod kościół w Serpelicach i  zgłasza się do recepcji. Następnie odmawiając Koronkę do Bożego Miłosierdzia udaje się na Kalwarię gdzie około godz:12:00 rozpocznie się koncert Zespołu FULL POWER SPIRIT i świadectwa zaproszonych gości.

Etap Trzeci

Eucharystia na Kalwarii rozpocznie się po koncercie pod przewodnictwem J. E. Ks. Bpa Tadeusza Pikusa. Na zakończenie przedstawiciele poszczególnych grup po poświęceniu krzyży przez ks. Biskupa złożą je w wyznaczonym miejscu i wszyscy wychodząc przez – Bramę Krzyż – każdy otrzyma symboliczne znaki spotkania.

Grupy i ilość osób należy zgłosić najpóźniej do 11 września 2017 r. do godz. 16:00 do biura KSM Diecezji Drohiczyńskiej (tel. 85 6557755, email: ksm@ksm-drohiczyn.pl podając imię i nazwisko oraz kontakt opiekuna. Koszty organizacyjne spotkania 5 zł od osoby, zbierają opiekunowie grup i przekazują w recepcji.

Serpelice 2017 – program

Plakat

0001

Młodzież z diecezji drohiczyńskiej na obchodach pierwszej rocznicy Światowych Dni Młodzieży w Krakowie

29 lipca b.r. grupa młodzieży z Diecezji Drohiczyńskiej udała się do Krakowa na koncert ,,Młodość projekt życia” – zorganizowany z okazji pierwszej rocznicy Światowych Dni Młodzieży. Za organizację wyjazdu odpowiedzialny był Wydział Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej na czele z Dyrektorem – ks. Sylwestrem Falkowskim.

Pierwszym miejscem, do którego się udaliśmy było Sanktuarium Ecce Homo Świętego Brata Alberta. Tam uczestniczyliśmy we Mszy Świętej a następnie zobaczyliśmy wystawę poświęconą osobie św. Brata Alberta i bł. Siostry Bernardyny. Mieliśmy szansę zobaczyć również oryginalny obraz Ecce Homo, który się tam znajduje.

Następnym punktem była wizyta w Kościele oo. Pijarów Matki Bożej Ostrobramskiej, gdzie wysłuchaliśmy świadectw zaproszonych gości, potem pomodliliśmy się koronką do Bożego Miłosierdzia poprowadzoną przez wspólnotę Betania, a później usłyszeliśmy Katechezę dla młodzieży abp. Marka Jędraszewskiego. Ten czas uświetniała Oaza z Kalinowego. Kulminacyjnym punktem tego dnia był koncert, który odbył się w Tauron Arenie. Poprowadzili go Dominika Gwit i Marcin Korcz oraz Marika i Jasiek Mela. Usłyszeliśmy takich wykonawców jak: Anna Gadt, Arkadio, Adam Krylik, Marika, Gabi Gąsior, Anita Lipnicka, Krzysztof Iwaneczko, Monika Kuczyńska i zespołów NieMaGoTu oraz TGD. Rocznica ŚDM nie mogła by się odbyć bez chóru i orkiestry ŚDM, dyrygował Adam Sztaba. Mieliśmy także okazję wziąć udział w nagraniu do Biblia AUDIO superprodukcja. Na koniec koncertu wszyscy wspólnie zaśpiewaliśmy hymn Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016.

Kolejnego dnia wcześnie rano, bo o 7 30 uczestniczyliśmy we Mszy Świętej ponownie w Sanktuarium Ecce Homo. Po mszy udaliśmy się na śniadanie, a potem na zwiedzanie miasta. Pierwszym naszym punktem była Bazylika Mariacka, następnie zwiedziliśmy część Wawelu, zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia pod kaplica Zygmuntowską i Smokiem Wawelskim. Czas wolny spędziliśmy na rynku i udaliśmy się w drogę powrotną do domu. Wyjazd uważamy za bardzo udany.

20170729_164830Więcej zdjęć w galerii

 

Duszpasterze młodzieży o przygotowaniach do synodu i ŚDM 2019

Tegoroczne hasło duszpasterskie „Idźcie i głoście” motywuje wszystkich nas wierzących do działania. Dlatego też członkowie Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży i diecezjalni duszpasterze młodzieży dyskutowali w Warszawie o przygotowaniach do przyszłorocznego Synodu Biskupów o młodzieży, który odbędzie się w październiku 2018 r. w Watykanie oraz Światowych Dni Młodzieży w Panamie 2019 r. Gościem spotkania była s. Nathalie Becquart z Konferencji Episkopatu Francji, która odpowiada za duszpasterstwo młodzieży i powołań. Podzieliła się ona doświadczeniami tamtejszego Kościoła w towarzyszeniu młodym. Poruszyła między innymi temat zmienności świata i dopasowania się ludzi młodych do tego pędu. Zaznaczyła też potrzebę towarzyszenia i pomocy młodym w ich wzrastaniu w wierze, co wiąże się z dostosowaniem przekazu i doborem języka, który będzie dla nich zrozumiały. W swoim wystąpieniu odwołała się do ankiety presynodalnej, którą otrzymały diecezje aby zorientować się w potrzebach i wymaganiach młodzieży, aby na Synodzie te sprawy omówić. Podkreśliła także, że nie możemy sprowadzać tej sprawy jedynie do wypełnia formalności, a wychodzić do młodych zawsze.

Wszyscy pamiętamy radość ŚDM w Polsce i teraz aby ona mogła trwać, musimy podejmować kroki w tym kierunku. Dlatego potrzebne są spotkania, rozmowy, wymiany doświadczeń i Synod, który nada naszej drodze wiary dobry kierunek. O budowaniu dialogu z młodymi i poznawaniu ich potrzeb, mówili polscy duszpasterze. Dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM ks. Emil Parafiniuk, zapewnił, że odpowiedzi na wiele pytań zostały wypracowane wspólnie z młodzieżą. Poinformował o możliwości przesyłania do KBO informacji o wszelkich działaniach podejmowanych przez młodych i razem z nimi, które mogą posłużyć przygotowaniu raportu presynodalnego dla watykańskiego sekretariatu Synodu Biskupów.

Następnie ks. bp Andrzej Czaja współtworzący Radę KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży podkreślił znaczenie celu, który należy sobie stawiać i zawsze powinien nam towarzyszyć podczas podejmowania konkretnych działań i inicjatyw. W tym wszystkim nie może zabraknąć wiary.

W dalszej części mówiliśmy o duchowym i logistycznym przygotowania do ŚDM Panama 2019. To wydarzenie po raz kolejny staje się szansą na ugruntowanie dobrych praktyk i mobilizuje nas do sięgnięcie po nowoczesne narzędzia w komunikowaniu się i docieraniu z ewangelicznym przesłaniem do młodzieży. W najbliższym czasie ma powstać aplikacja „ŚDM News”, która będzie dostępna dla użytkowników smartfonów i pomoże w wymianie informacji na temat bieżących działań duszpasterskich i przygotowań do spotkania w Panamie.

Odnośnie opracowań do nowego programu duchowego w ramach przygotowań do ŚDM Panama, który wejdzie  w życie od grudnia 2017 r. i będzie trwał do czerwca 2019 r. usłyszeliśmy zapewnienie o większej ilości materiałów multimedialnych, które łatwiej docierają do młodzieży. Ponadto, program będzie tworzony właśnie we współpracy z młodzieżą.

To spotkanie, w którym wzięli udział przedstawiciele księży i młodzieży ze wszystkich diecezji, było dobrą okazją do zaprezentowania nowego loga KBO ŚDM, którego autorką jest Karolina Błażejczyk z diecezji warszawsko-praskiej. Logo oprócz swoich walorów estetycznych, niesie ze sobą pewien przekaz, składa się z drogi i krzyża powstałego z promieni Miłosierdzia. Autorka mówi, że jest to nawiązaniem do doświadczenia ŚDM w Krakowie i przypomnieniem, że młodzi są powołani do podążania wspólnie z Jezusem drogą do zmartwychwstania. To logo pokazuje nam, że jesteśmy wszczepieni i zakorzenieni w Kościół, dlatego też nasze życie i wiarą nie moga opierać się na wydarzeniach czy akcjach „od czasu, do czasu”, ale nieustannym trwaniu przy Chrystusie.

Każdy z nas obecnych na spotkaniu na pewno myślał, w jaki sposób przenieść te treści na grunt pracy duszpasterskiej w swoich diecezjach, ale są też ogólnopolskie wydarzenia skupiające młodzież i stwarzające okazję do integracji, jedności i budowania wiary. Jednym z nich już niedługo bo 3 czerwca  będzie spotkanie młodzieży na Lednicy, o którym w imieniu organizatorów opowiedział o. Wojciech Prus OP.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że trudno jest wyjechać na ŚDM, mnóstwo czynników ma na to wpływ, pokazały to ostatnie, które odbywały się w Polsce, w Krakowie. Niemniej jednak chyba główna bariera dotyczy sprawy finansowej. Dlatego też już niedługo zostanie reaktywowany projekt pomocy finansowej dla młodzieży „Bilet dla Brata 2.0”. O tej inicjatywie mówił ks. Emil Parafiniuk, będzie to projekt koordynowany przez KBO ŚDM. Zostanie utworzona baza różnych cegiełek, z których dochód zostanie przeznaczony dla polskich grup wyjeżdżających na ŚDM. Zebrane środki będą w pierwszej kolejności przeznaczone na dofinansowanie pakietów pielgrzyma i kosztów udziału w Dniach w Diecezji. Nasza młodzież z Diecezji Drohiczyńskiej będzie stacjonować w Diecezji COLON.

Zapisy na ŚDM Panama 2019 będą się odbywały wyłącznie przez KBO ŚDM. Zainteresowanych wyjazdem z naszej diecezji prosimy o kontakt z Wydziałem Młodzieży telefonicznie 85 655 77 55 lub mailowo: mlodziez@drohiczynska.pl

Nowe logo KBO ŚDM i jego symbolika

ZEJDŹ Z KANAPY

Są już, nowe materiały formacyjne dla młodzieży. Zostały przygotowane przez Krajowe Duszpasterstwo Młodzieży. Program na rok 2016/2017 został zatytułowany ZEJDZZKANAPY.

kanapaKażdy konspekt formacyjny na dany miesiąc przygotowuje inna diecezja, do wcześniej podanego tematu. Każdy miesiąc oprócz swojego tematu ma także swój symbol, dobrany fragment z Pisma Świętego oraz przemówienie Papieża Franciszka ze spotkania w Krakowie które jest przygotowane w formie krótkiego filmiku. Na zakończenie filmiku z przemówieniem Ojca Świętego jest również świadectwo młodego człowieka.

Elementem łączącym młodzież z różnych części Polski, z różnych diecezji jest etap „skrzyknięcia. Chodzi o to, aby w jednym czasie, bez względu na to czy jest się w Drohiczynie czy w Rzeszowie, czy w innym miejscu w kraju połączyć się i zrobić wspólnie coś dobrego.

Poniżej materiały na grudzień:

youcat-xii-2016

celebracja-xii-2016

konspekt-xii-2016

materialy-liturgiczne-xii-2016

medytacja-xii-2016

skrzykniecie-xii-2016

Dni w Diecezji za nami… pozostały wspomnienia :)

Gdy dwa lata temu dowiedzieliśmy się, że w 2016 roku Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Polsce w Krakowie byliśmy dumni, a radość wypełniła nasze serca. Mieliśmy jeszcze tyle czasu do tego wydarzenia… a już jest ono za nami. Przygotowania trwały już od kolejnego dnia po ogłoszeniu przez Papieża Franciszka miejsca kolejnego ŚDM. Powołanie zespołu koordynatorów, zebranie grupy wolontariuszy, utworzenie Diecezjalnego Centrum ŚDM to tylko początek przygotowań do tego, aby goście z zagranicy zapamiętali pobyt w Diecezji Drohiczyńskiej na długie lata.

W ramach Międzynarodowych Dni w Diecezji Drohiczyńskiej w dn. 20-25 lipca gościliśmy grupę młodzieży z Włoch (Diecezja Arezzo z ks. Andrzejem Zalewskim kapłanem pochodzącym z naszej Diecezji), Rosji (z Moskwy, Rostowa nad Donem oraz Soczi z ks. Ireneuszem Izdebskim kapłanem pochodzącym z naszej Diecezji) i Ukrainy. Młodzież mieszkała w Siemiatyczach, Drohiczynie i Łochowie. Przybyli do nas ze swoimi kapłanami i siostrami zakonnymi, pokonując tysiące kilometrów. Goście z zagranicy wybrali Diecezję Drohiczyńską, aby poznać kulturę i polskie zwyczaje. Cieszymy się, że wybrali Podlasie na swój przystanek przed centralnymi wydarzeniami w Krakowie i spotkaniem z Ojcem Świętym Franciszkiem.

IMG_3413Więcej zdjęć w galerii:  http://mlodziez.drohiczynska.pl/galeria/

Rozpoczęcie Dni w Diecezji i uroczyste powitanie wszystkich przybyłych zagranicznych gości odbyło się w kościele p.w. św. Andrzeja Boboli w Siemiatyczach, gdzie wspólnie modliliśmy się podczas Apelu Jasnogórskiego poprzedzonego tanecznym wieczorem integracyjnym. Czwartek minął na zwiedzaniu Podlasia pod hasłem „Przyjmij Miłosierdzie”. W Kościele Miłosierdzia Bożego w Bielsku Podlaskim ks. Robert Grzybowski – Dyrektor Drohiczyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji wygłosił krótką katechezę, w której ukazał różnicę miedzy człowiekiem żyjącym w grzechu, a tym żyjącym w zgodzie z Panem Bogiem. Tylko przyjęcie Miłosierdzia jest lekarstwem na wrodzony bunt, który nie chce zaakceptować swojego życia takim jakim jest. Kolejnym punktem dnia była Msza św. W homilii ks. Robert Grzybowski ukazał Eucharystię jako pokarm, lekarstwo w naszej drodze na Kalwarię. Po poczęstunku goście z zagranicy udali się do Hajnówki, gdzie w Hajnowskim Domu Kultury zostali przywitani po staropolsku – chlebem i solą. Następnie obejrzeli film mówiący o mieście i Puszczy Białowieskiej, dumy i chluby Hajnówki. Zwiedzili prawosławny Sobór św. Trójcy, kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, kościół św. Cyryla i Metodego. Kolejnym punktem było zwiedzanie Rezerwatu Pokazowego Żubrów w Białowieży. Niektórzy Włosi po raz pierwszy w życiu widzieli z bliska dzikie zwierzęta. Leśniczówka w Białowieży zaprosiła gości z zagranicy na tradycyjny polski obiad z tańcami i przyśpiewkami. Nie mogło także zabraknąć zarówno włoskich jak i rosyjskich piosenek. Wieczorem po zwiedzeniu wschodniej części naszej Diecezji młodzi Włosi, Rosjanie i Ukraińcy przyjechali do Siemiatycz na koncert zespołu „Strona B” i „Porozumienie” zorganizowany przez Siemiatycki Ośrodek Kultury na czele z dyrektorem Jolantą Sidorowicz. Przed publicznością zgromadzoną w siemiatyckim amfiteatrze wystąpił także ukraiński zespół Brawo.

Piątkowy dzień pod hasłem „Kalwaria – dla Jego bolesnej męki” rozpoczął się od drogi krzyżowej w Serpelicach – Kalwarii Podlaskiej. Rozważania czytane były w czterech językach. Młodzież niosąc krzyż – kopię symboli Światowych Dni Młodzieży rozważała mękę Jezusa Chrystusa naszego Zbawiciela. W Serpelickim kościele została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem ks. bp. Tadeusza Pikusa. Po części dla ducha, przyszedł czas na „coś” dla ciała. Międzynarodowy spływ kajakowy rzeką Bug oraz zwiedzanie Siemiatycz i Drohiczyna to piątkowe popołudniowe propozycje dla naszych gości. Wielu z nich pierwszy raz siedziało w kajaku, co zapamiętają z pewnością na długi czas. Pogoda mimo, że nie rozpieszczała tego dnia, nie przestraszyła młodych ludzi, którzy przecież niczego się nie boją. Wieczorem w katedrze Drohiczyńskiej odbyła się adoracja krzyża prowadzona przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej. Dzień intensywny ale bogaty duchowo zakończył wspólny Apel Jasnogórski. Na pamiątkę tego spotkania każdy otrzymał lampion z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego, Matki Kościoła oraz św. Jana Pawła II.

Sobota powitała wszystkich słońcem i zwiedzaniem Mazowsza pod hasłem „Miej Miłosierdzie dla nas”. Rano Włosi, Rosjanie i wolontariusze przybyli do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Sokołowie Podlaskim, gdzie wysłuchali katechezy ks. Roberta Grzybowskiego, który ukazał sens krzyża i kary Bożej bez przyjęcia których nie można doświadczyć Miłosierdzia. Bóg otacza nas opieką dzięki której możemy pojąć krzyż, cierpienie i kryzysy. Ks. Robert mówił także o tym, że nie ma miłości bez prawdy. Po poczęstunku w Domu Miłosierdzia młodzi udali się do Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince – gdzie poznali historię ludzi przebywających w obozie zagłady znajdującym się w tym miejscu ponad 70 lat temu. Harcerze poprowadzili zebranym modlitwę Anioł Pański. Niedaleko Treblinki znajduje się Bazylika Mniejsza Diecezjalne Sanktuarium Trójcy Świętej w Prostyni, którą także zwiedzili goście z Włoch, Rosji i Ukrainy, a także uczestniczyli we Mszy Św. pod przewodnictwem bp. seniora Antoniego Dydycza. Na obiad młodzież udała się do Nadbużańskiego Ośrodka Edukacji w Broku, prowadzonego przez KSM Diecezji Drohiczyńskiej. Tego dnia grupy przedstawiły scenki opowiadające legendę ze swojego kraju, a także zatańczyły popularny, nie tylko na Podlasiu – taniec belgijka. Wśród koron drzew rozbrzmiewał także hymn ŚDM w różnych językach. Goście z zagranicy mieli także możliwość odbyć podniebny spacer po linach w Parku Linowym, z którego chętnie skorzystali.

Niedziela była tzw. dniem w rodzinach pod hasłem „Bądź świadkiem Miłosierdzia”. Rozpoczęła się od wspólnej Eucharystii w kościele WNMP w Siemiatyczach pod przewodnictwem Ordynariusza naszej Diecezji i abp Ricardo Fontana. Siostry Karmelitanki po Mszy św. zaprosiły gości wraz z rodzinami u których mieszkają na kawę i coś słodkiego. Niedziela była dniem, który młodzież z zagranicy spędziła razem z rodzinami. Uczestniczyli m.in. w Międzynarodowym Festiwalu Kultura bez granic i Międzynarodowych Targach Pogranicza w Siemiatyczach. Wieczorem wszyscy spotkaliśmy się w Sanktuarium Maryjnym w Ostrożanach na podsumowaniu Międzynarodowych Dni w Diecezji Drohiczyńskiej. Był to czas ostatnich wspólnych tańców i zabaw, a także podziękowań tym wszystkim którzy przyczynili się do tego, aby Tydzień w Diecezji przeżywany w ramach Światowych Dni Młodzieży, który jest przygotowaniem do spotkania z Ojcem Świętym Franciszkiem w Krakowie, przebiegał w miłej atmosferze, był bezpieczny i dobrze zorganizowany. Nie brakowało łez wzruszeń ale i uśmiechów na twarzy młodych Włochów i Rosjan, a także rodzin goszczących w swoich domach młodych w tych dniach. Dzień zakończył Apel Jasnogórski połączony z adoracją Najświętszego Sakramentu prowadzony przez Ruch Światło-Życie z naszej Diecezji na czele z ks. Dariuszem Kucharkiem.

Czas szybko mija i już w poniedziałek po Mszy św. w Łochowie Włosi, Rosjanie i grupa młodzieży z naszej Diecezji wyruszyła pociągiem i busami do Krakowa na centralne wydarzenia ŚDM. Był to czas który z pewnością zapamiętają nie tylko nasi goście ale także i my, mieszkańcy Diecezji Drohiczyńskiej którzy znaleźli czas by wziąć czynny udział w obchodzie Dni w Diecezji. W każde miejsce, do którego przez 6 dni pobytu w naszej Diecezji przybyli goście z Włoch, Rosji i Ukrainy byli przyjmowani z uśmiechem i otwartym sercem. Podlaska gościnność nie zna granic. Wiele osób bało się i zadawało sobie pytanie czy bariera językowa nie będzie przeszkodą w porozumiewaniu się z gośćmi podczas pobytu w naszej Diecezji ale po pierwszym spotkaniu nie mieli wątpliwości, że liczy się język serca, a różne języki którymi posługujemy się na co dzień nie stanowią przeszkody w komunikacji młodych chrześcijan.

Serdeczne podziękowania kierowane są do wszystkich tych, którzy choć w najmniejszy sposób przyczynili się i zaangażowali w organizację Tygodnia w Diecezji, który przeżywany był w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży i spotkania z Ojcem Świętym Franciszkiem w Krakowie. Dziękujemy:

 • Proboszczom i wikariuszom parafii, na terenie których przebywała młodzież z zagranicy: Siemiatycze Bobola, Siemiatycze WNMP, Drohiczyn i Łochów.
 • Rodzinom z Siemiatycz i Drohiczyna za to, że otworzyli swoje drzwi, serca goszcząc młodzież z Włoch i Rosji.
 • Siostrom Urszulankom z Nurca Stacji za przyjęcie pod swój dach sióstr z Włoch.
 • Proboszczom i wikariuszom z Parafii: Bielsk Podlaski Miłosierdzie, Hajnówka Podwyższenie Krzyża Św., Hajnówka św. Cyryla i Metodego, Serpelice, Sokołów Podlaski Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Prostyń, Ostrożany za otworzenie drzwi ich świątyni i miłe przyjęcie.
 • ks. prał. Zbigniewowi Niemyjskiemu – Dziekanie Hajnowskim za koordynowanie i przygotowanie pobytu gości z zagranicy i wolontariuszy w Hajnówce i Białowieży.
 • Braciom Kapucom w Serpelicach za przygotowanie piątkowego obiadu.
 • Dyrektorowi i pracownikom Domu Miłosierdzia w Sokołowie Podlaskim za przygotowanie piątkowego słodkiego poczęstunku.
 • Wójtowi Gminy Perlejewo za nieodpłatne wypożyczenie kajaków na międzynarodowy spływ kajakowy.
 • ks. Robertowi Grzybowskiemu i członkom Szkoły Nowej Ewangelizacji za świadectwo żywej wiary, katechezy i wygłoszone Słowo Boże.
 • al. Eugeniuszowi Wintow za posługę tłumacza w grupie rosyjskiej.
 • al. Łukaszowi Radosz za przygotowanie programu artystycznego (tańców), a także za to ze zawsze jest i wspiera swoimi pomysłami.
 • ks. Andrzejowi Zalewskiemu, ks. Mariuszowi Bartosiak, ks. Dariuszowi Kucharkowi, siostrze Oldze (ta z Włoch) za posługę tłumacza w grupie włoskiej.
 • ks. Piotrowi Jurczakowi dyrektorowi Administracyjnemu WSD w Drohiczynie za przyjęcie księży z Włoch i Rosji a także za posiłki wolontariuszom.
 • Panu Wojciechowi Borzym – Burmistrzowi Drohiczyna za udostępnienie autokaru, który woził wolontariuszy i gości z Rosji, a także za zorganizowanie piątkowej kolacji w szkole.
 • Zespołowi Szkół w Drohiczynie za przygotowanie kolacji.
 • Siemiatyckiemu Ośrodkowi Kultury na czele z panią dyrektor Jolantą Sidorowicz za przygotowanie czwartkowego koncertu i grilla w Amfiteatrze w Siemiatyczach, za całościowe wsparcie i życzliwość.
 • Burmistrzowi Miasta Hajnówka i Staroście Hajnowskiemu za gościnę w Hajnówce i Białowieży, a także za przekazane prezenty gościom zagranicznym.
 • Proboszczowi Prawosławnego Soboru Trójcy Św. w Hajnówce za możliwość zwiedzenia świątyni.
 • Rezerwatowi Pokazowemu Żubrów w Białowieży.
 • Pracownikom i Wolontariuszom Nadbużańskiego Ośrodka Edukacji i Parku Linowego w Broku za przygotowane atrakcje, obiad i kolacje, a także za miło spędzone całe popołudnie.
 • Mediom – Radio Podlasie i Gazeta Niedziela na czele których stali: ks. Artur Płachno i Agnieszka Bolewska-Iwaniuk relacjonując na bieżąco to co się u nas działo.
 • księżom posługującym w konfesjonale.
 • Firmie SUEMPOL za przekazanie ryb na piątkowy obiad.
 • Zakładom Mięsnym Zakrzewscy z Kosowa Lackiego za przekazanie mięsa na grilla.
 • Sponsorom Banku Brańskiemu i Firmie Pater za wsparcie finansowe.
 • Panom Kierowcom, którzy bezpiecznie wozili nas po całej Diecezji.
 • Gminie Rudka za udostępnienie sceny.
 • Straży Pożarnej za obecność i zapewnienie bezpieczeństwa podczas spływu kajakowego.
 • Policji za eskortę i zapewnienie bezpieczeństwa podczas przejazdów.
 • Siostrom Karmelitankom z Siemiatycz za zorganizowanie dzisiejszego poczęstunku  w ogrodach klasztornych.
 • CARITAS Diecezji Drohiczyńskiej za poprowadzenie piątkowej adoracji krzyża w Katedrze Drohiczyńskiej.
 • Harcerzom z Milejczyc i Prostyni za obecność i wspólną modlitwę w Treblince.
 • Służbie liturgicznej ministrantom i lektorom na czele z ks. Marcinem Szymanikiem za przygotowanie oprawy liturgicznej każdej Mszy Św.
 • Drohiczyńskim Warsztatom Muzyki Liturgicznej na czele z Al. Mateuszem Gołoś za oprawę muzyczną Mszy Świętych.
 • Ruchowi Światło-Życie za poprowadzenie dzisiejszego apelu.
 • Wolontariuszom za pomoc i posługę w tych dniach.
 • Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej na czele którego stoi Mateusz Stefaniuk Prezes KSM, pracownikom biura i Ks. Sylwestrowi Falkowskiemu – mojemu zastępcy za podjęcie się trudu prowadzenie diecezjalnego biura ŚDM, a także za całościową pomoc w organizacji i przygotowaniu Dni w Diecezji oraz wyjazdu młodzieży z naszej Diecezji do Krakowa.
 • Włochom, Rosjanom i Ukraińcom za obecność; za to, że wybrali naszą diecezję jako miejsce przygotowania do spotkania z Ojcem Św. Franciszkiem w Krakowie.

Autor: Ewelina Trusiak

Za nami już trzy dni w ramach Dni w Diecezji

W czwartek popołudniu powitaliśmy grupę Włochów, Rosjan i Ukraińców, którzy przybyli do Diecezji Drohiczyńskiej poznać kulturę i polskie zwyczaje. Uroczyste powitanie gości i rozpoczęcie Dni w Diecezji odbyło się w kościele p.w. św. Andrzeja Boboli gdzie wspólnie modliliśmy się podczas Apelu Jasnogórskiego poprzedzonego tanecznym wieczorem integracyjnym. Czwartek minął na zwiedzaniu Podlasia pod hasłem „Przyjmij Miłosierdzie”. W każde miejsce, w które tego dnia przybyli goście z Włoch, Rosji i Ukrainy byli przyjmowani z uśmiechem i otwartym sercem.  Podlaska gościnność nie zna granic, pokazali to mieszkańcy Bielska Podlaskiego, Hajnówki, Białowieży i Siemiatycz. Rano grupa prawie 200 młodych ludzi przyjechał do Kościoła Miłosierdzia Bożego w Bielsku Podlaskim gdzie ks. Robert Grzybowski – Dyrektor Drohiczyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji wygłosił krótka katechezę, w której ukazał różnicę miedzy człowiekiem żyjącym w grzechu a tym żyjącym w zgodzie z Panem Bogiem. Tylko przyjęcie Miłosierdzia jest lekarstwem na wrodzony bunt, który nie chce zaakceptować swojego życia takim jakim jest. Kolejnym punktem dnia była Msza św. W homilii ks. Robert Grzybowski ukazał Eucharystię jako pokarm, lekarstwo w naszej drodze na Kalwarię. Po poczęstunku goście z zagranicy udali się do Hajnówki, gdzie w Hajnowskim Domu Kultury zostali przywitani po staropolsku chlebem i solą. Następnie obejrzeli film mówiący o mieście i Puszczy Białowieskiej, dumy i chluby Hajnówki, zwiedzili prawosławny Sobór św. Trójcy, kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, kościół św. Cyryla i Metodego. Kolejnym punktem było zwiedzanie Rezerwatu Pokazowego Żubrów w Białowieży. Niektórzy Włosi po raz pierwszy w życiu widzieli dzikie zwierzęta z bliska. Leśniczówka w Białowieży zaprosiła gości z ziarnicy na tradycyjny polski obiad z tańcami i przyśpiewkami. Nie mogło także zabraknąć zarówno włoskich jak i rosyjskich piosenek. Wieczorem po zwiedzeniu wschodniej części naszej Diecezji młodzi Włosi, Rosjanie i Ukraińcy przyjechali do Siemiatycz na koncert zespołu „Strona B” i „Porozumienie”. Przed publicznością zgromadzoną w siemiatyckim amfiteatrze wystąpił także ukraiński zespół Brawa. Piątkowy dzień pod hasłem „Kalwaria – dla Jego bolesnej męki” rozpoczął się od drogi krzyżowej w Serpelicach – Kalwarii Podlaskiej. Rozważania czytane były w czterech językach. Młodzież niosąc krzyż – kopię symboli Światowych Dni Młodzieży rozważali mękę Jezusa Chrystusa naszego Zbawiciela. W Serpelickim kościele została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem ks. bp. Tadeusza Pikusa. Po części dla ducha, przyszedł czas na „coś” dla ciała. Spływ kajakowy rzeką Bug praz zwiedzanie Siemiatycz i Drohiczyna to piątkowe popołudniowe propozycje dla naszych gości. Wielu z nich pierwszy raz siedziało w kajaku, co zapamiętają z pewnością na długi czas. Pogoda mimo, że nie rozpieszczała nie przestraszyła młodych ludzi, którzy przecież niczego się nie boją. Wieczorem w katedrze Drohiczyńskiej odbyła się adoracja krzyża, poprzedzona możliwością skorzystania z sakramentu pokuty, prowadzona przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej. Dzień intensywny ale bogaty duchowo zakończył wspólny Apel Jasnogórski. Kolejne dni przyniosą nowe wrażenia i wspomnienia.

 Ewelina Trusiak

Informacje dla wyjeżdżających na ŚDM do Krakowa

Pielgrzymi z diecezji drohiczyńskiej wyjeżdżają na ŚDM do Krakowa w zależności od pakietu na który się zdecydowali (szczegóły znajdują się poniżej). Każda grupa parafialna stara się razem dojechać na miejsce odjazdu pociągu z danej stacji, gdyby ktoś miał problemy prosimy o kontakt (ks. Sylwester Falkowski 603 986 454).

Pakiet A1 od 25 do 31 lipca

Pociąg wyjeżdża z Białegostoku o 745 wszyscy gromadzimy się tego dnia rano na Mszy Św. w Łochowie o godz. 800 i razem pójdziemy na peron skąd                o 930 wyjedziemy do Krakowa.

Pakiet B1 od 28 do 31 lipca

Pociąg wyjeżdża z Białegostoku o 745 tu z kolei można wsiadać na stacjach po drodze:

SZEPIETOWO przyjazd 825 odjazd 830

MAŁKINIA przyjazd 900 odjazd 905

ŁOCHÓW przyjazd 925 odjazd 930

   PROSZĘ NAS POWIADOMIĆ (opiekunowie grup) NA KTÓRYM DWORCU WSIADACIE !!!!!!!

            Powrót jest dla wszystkich 1 sierpnia dwoma pociągami, które wyjeżdżają o 927 i 1000 (organizatorzy poinformują każdego którym pociągiem będzie wracał).

UWAGA !!!
1. Wszyscy stawiają się na peronie co najmniej pół godziny przed podaną wyżej.
2. NICZEGO NIE ROBIMY NA „WŁASNĄ RĘKĘ”
3. Dojazd do stacji odbywa się we własnym zakresie.

Co zabrać ze sobą na ŚDM?

Lista niezbędnych rzeczy na ŚDM:

 1. DOKUMENT TOŻSAMOŚCI (dowód osobisty, paszport lub legitymacja).
 2. Noclegi są na kwaterach dlatego każdy powinien zabrać karimatę, śpiwór, poduszkę.
 3. Każdy uczestnik otrzyma plecak, ale można zabrać swój (w nim powinny znajdować się zawsze podręczne rzeczy tj: woda, karimata, czapka, płaszcz, leki, coś do jedzenia itp.)
 4. Pogoda może być różna, dlatego trzeba być przygotowanym i zabrać cieplejsze ubrania – swetry, bluzy, płaszcz przeciwdeszczowy, chustkę lub kapelusz przeciwsłoneczny (obowiązkowo!!!), okulary, kremy przeciwsłoneczne o wysokich numerach filtrów.
 5. Zapas kompletów bielizny osobistej (skarpetek itp.) i ubrania m.in. spodnie, spodenki, spódnice (spodenki i spódnice w rozsądnych długościach), bluzy.
 6. KOSMETYCZKA – środki higieny osobistej, środki do pielęgnacji (pasta do zębów, żel, krem, kosmetyki – ale pamiętamy, że to nie rewia mody i używamy tylko tego co niezbędne), ręczniki, klapki, piżamę (czasem jest gorąco i wystarczy zwykła koszulka i spodenki), dresy i strój kąpielowy (ponieważ przy dużej ilości ludzi będą wspólne natryski).
 7. Kurtkę od deszczu lub płaszcz.
 8. Latarkę – niezbędna wieczorem i na noclegach.
 9. Obuwie na zmianę (sandały lub adidasy).
 10. Wyżywienie: podstawowe posiłki mamy zapewnione, ale jeśli ktoś chce można zabrać prowiant suchy, sporo rzeczy możemy kupować na miejscu (trzeba się liczyć, że może być drogo).
 11. Do plecaka warto zabrać składaną karimatę albo kocyk na którym można usiąść na placu podczas konferencji czy czuwania.
 12. Będzie służba medyczna, ale można mieć podstawowe leki czy środki opatrunkowe.
 13. RADIO (bądź telefon) z zestawem słuchawkowym, aby słuchać tłumaczenia Wydarzeń Centralnych.
 14. rozmówki językowe, dobry humor i uśmiech.
 15. Pamiętajmy, że są to wydarzenia związane z wiarą i obowiązuje nas powaga i szacunek dla osób i miejsc. Nie tylko będziemy się modlić, ale warto zabrać różaniec i modlitewnik.

Prosimy zapoznać się z programem Wydarzeń Centralnych http://www.krakow2016.com/program