Duszpasterze młodzieży o przygotowaniach do synodu i ŚDM 2019

Tegoroczne hasło duszpasterskie „Idźcie i głoście” motywuje wszystkich nas wierzących do działania. Dlatego też członkowie Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży i diecezjalni duszpasterze młodzieży dyskutowali w Warszawie o przygotowaniach do przyszłorocznego Synodu Biskupów o młodzieży, który odbędzie się w październiku 2018 r. w Watykanie oraz Światowych Dni Młodzieży w Panamie 2019 r. Gościem spotkania była s. Nathalie Becquart z Konferencji Episkopatu Francji, która odpowiada za duszpasterstwo młodzieży i powołań. Podzieliła się ona doświadczeniami tamtejszego Kościoła w towarzyszeniu młodym. Poruszyła między innymi temat zmienności świata i dopasowania się ludzi młodych do tego pędu. Zaznaczyła też potrzebę towarzyszenia i pomocy młodym w ich wzrastaniu w wierze, co wiąże się z dostosowaniem przekazu i doborem języka, który będzie dla nich zrozumiały. W swoim wystąpieniu odwołała się do ankiety presynodalnej, którą otrzymały diecezje aby zorientować się w potrzebach i wymaganiach młodzieży, aby na Synodzie te sprawy omówić. Podkreśliła także, że nie możemy sprowadzać tej sprawy jedynie do wypełnia formalności, a wychodzić do młodych zawsze.

Wszyscy pamiętamy radość ŚDM w Polsce i teraz aby ona mogła trwać, musimy podejmować kroki w tym kierunku. Dlatego potrzebne są spotkania, rozmowy, wymiany doświadczeń i Synod, który nada naszej drodze wiary dobry kierunek. O budowaniu dialogu z młodymi i poznawaniu ich potrzeb, mówili polscy duszpasterze. Dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM ks. Emil Parafiniuk, zapewnił, że odpowiedzi na wiele pytań zostały wypracowane wspólnie z młodzieżą. Poinformował o możliwości przesyłania do KBO informacji o wszelkich działaniach podejmowanych przez młodych i razem z nimi, które mogą posłużyć przygotowaniu raportu presynodalnego dla watykańskiego sekretariatu Synodu Biskupów.

Następnie ks. bp Andrzej Czaja współtworzący Radę KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży podkreślił znaczenie celu, który należy sobie stawiać i zawsze powinien nam towarzyszyć podczas podejmowania konkretnych działań i inicjatyw. W tym wszystkim nie może zabraknąć wiary.

W dalszej części mówiliśmy o duchowym i logistycznym przygotowania do ŚDM Panama 2019. To wydarzenie po raz kolejny staje się szansą na ugruntowanie dobrych praktyk i mobilizuje nas do sięgnięcie po nowoczesne narzędzia w komunikowaniu się i docieraniu z ewangelicznym przesłaniem do młodzieży. W najbliższym czasie ma powstać aplikacja „ŚDM News”, która będzie dostępna dla użytkowników smartfonów i pomoże w wymianie informacji na temat bieżących działań duszpasterskich i przygotowań do spotkania w Panamie.

Odnośnie opracowań do nowego programu duchowego w ramach przygotowań do ŚDM Panama, który wejdzie  w życie od grudnia 2017 r. i będzie trwał do czerwca 2019 r. usłyszeliśmy zapewnienie o większej ilości materiałów multimedialnych, które łatwiej docierają do młodzieży. Ponadto, program będzie tworzony właśnie we współpracy z młodzieżą.

To spotkanie, w którym wzięli udział przedstawiciele księży i młodzieży ze wszystkich diecezji, było dobrą okazją do zaprezentowania nowego loga KBO ŚDM, którego autorką jest Karolina Błażejczyk z diecezji warszawsko-praskiej. Logo oprócz swoich walorów estetycznych, niesie ze sobą pewien przekaz, składa się z drogi i krzyża powstałego z promieni Miłosierdzia. Autorka mówi, że jest to nawiązaniem do doświadczenia ŚDM w Krakowie i przypomnieniem, że młodzi są powołani do podążania wspólnie z Jezusem drogą do zmartwychwstania. To logo pokazuje nam, że jesteśmy wszczepieni i zakorzenieni w Kościół, dlatego też nasze życie i wiarą nie moga opierać się na wydarzeniach czy akcjach „od czasu, do czasu”, ale nieustannym trwaniu przy Chrystusie.

Każdy z nas obecnych na spotkaniu na pewno myślał, w jaki sposób przenieść te treści na grunt pracy duszpasterskiej w swoich diecezjach, ale są też ogólnopolskie wydarzenia skupiające młodzież i stwarzające okazję do integracji, jedności i budowania wiary. Jednym z nich już niedługo bo 3 czerwca  będzie spotkanie młodzieży na Lednicy, o którym w imieniu organizatorów opowiedział o. Wojciech Prus OP.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że trudno jest wyjechać na ŚDM, mnóstwo czynników ma na to wpływ, pokazały to ostatnie, które odbywały się w Polsce, w Krakowie. Niemniej jednak chyba główna bariera dotyczy sprawy finansowej. Dlatego też już niedługo zostanie reaktywowany projekt pomocy finansowej dla młodzieży „Bilet dla Brata 2.0”. O tej inicjatywie mówił ks. Emil Parafiniuk, będzie to projekt koordynowany przez KBO ŚDM. Zostanie utworzona baza różnych cegiełek, z których dochód zostanie przeznaczony dla polskich grup wyjeżdżających na ŚDM. Zebrane środki będą w pierwszej kolejności przeznaczone na dofinansowanie pakietów pielgrzyma i kosztów udziału w Dniach w Diecezji. Nasza młodzież z Diecezji Drohiczyńskiej będzie stacjonować w Diecezji COLON.

Zapisy na ŚDM Panama 2019 będą się odbywały wyłącznie przez KBO ŚDM. Zainteresowanych wyjazdem z naszej diecezji prosimy o kontakt z Wydziałem Młodzieży telefonicznie 85 655 77 55 lub mailowo: mlodziez@drohiczynska.pl

Nowe logo KBO ŚDM i jego symbolika

ZEJDŹ Z KANAPY

Są już, nowe materiały formacyjne dla młodzieży. Zostały przygotowane przez Krajowe Duszpasterstwo Młodzieży. Program na rok 2016/2017 został zatytułowany ZEJDZZKANAPY.

kanapaKażdy konspekt formacyjny na dany miesiąc przygotowuje inna diecezja, do wcześniej podanego tematu. Każdy miesiąc oprócz swojego tematu ma także swój symbol, dobrany fragment z Pisma Świętego oraz przemówienie Papieża Franciszka ze spotkania w Krakowie które jest przygotowane w formie krótkiego filmiku. Na zakończenie filmiku z przemówieniem Ojca Świętego jest również świadectwo młodego człowieka.

Elementem łączącym młodzież z różnych części Polski, z różnych diecezji jest etap „skrzyknięcia. Chodzi o to, aby w jednym czasie, bez względu na to czy jest się w Drohiczynie czy w Rzeszowie, czy w innym miejscu w kraju połączyć się i zrobić wspólnie coś dobrego.

Poniżej materiały na grudzień:

youcat-xii-2016

celebracja-xii-2016

konspekt-xii-2016

materialy-liturgiczne-xii-2016

medytacja-xii-2016

skrzykniecie-xii-2016

Dni w Diecezji za nami… pozostały wspomnienia :)

Gdy dwa lata temu dowiedzieliśmy się, że w 2016 roku Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Polsce w Krakowie byliśmy dumni, a radość wypełniła nasze serca. Mieliśmy jeszcze tyle czasu do tego wydarzenia… a już jest ono za nami. Przygotowania trwały już od kolejnego dnia po ogłoszeniu przez Papieża Franciszka miejsca kolejnego ŚDM. Powołanie zespołu koordynatorów, zebranie grupy wolontariuszy, utworzenie Diecezjalnego Centrum ŚDM to tylko początek przygotowań do tego, aby goście z zagranicy zapamiętali pobyt w Diecezji Drohiczyńskiej na długie lata.

W ramach Międzynarodowych Dni w Diecezji Drohiczyńskiej w dn. 20-25 lipca gościliśmy grupę młodzieży z Włoch (Diecezja Arezzo z ks. Andrzejem Zalewskim kapłanem pochodzącym z naszej Diecezji), Rosji (z Moskwy, Rostowa nad Donem oraz Soczi z ks. Ireneuszem Izdebskim kapłanem pochodzącym z naszej Diecezji) i Ukrainy. Młodzież mieszkała w Siemiatyczach, Drohiczynie i Łochowie. Przybyli do nas ze swoimi kapłanami i siostrami zakonnymi, pokonując tysiące kilometrów. Goście z zagranicy wybrali Diecezję Drohiczyńską, aby poznać kulturę i polskie zwyczaje. Cieszymy się, że wybrali Podlasie na swój przystanek przed centralnymi wydarzeniami w Krakowie i spotkaniem z Ojcem Świętym Franciszkiem.

IMG_3413Więcej zdjęć w galerii:  http://mlodziez.drohiczynska.pl/galeria/

Rozpoczęcie Dni w Diecezji i uroczyste powitanie wszystkich przybyłych zagranicznych gości odbyło się w kościele p.w. św. Andrzeja Boboli w Siemiatyczach, gdzie wspólnie modliliśmy się podczas Apelu Jasnogórskiego poprzedzonego tanecznym wieczorem integracyjnym. Czwartek minął na zwiedzaniu Podlasia pod hasłem „Przyjmij Miłosierdzie”. W Kościele Miłosierdzia Bożego w Bielsku Podlaskim ks. Robert Grzybowski – Dyrektor Drohiczyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji wygłosił krótką katechezę, w której ukazał różnicę miedzy człowiekiem żyjącym w grzechu, a tym żyjącym w zgodzie z Panem Bogiem. Tylko przyjęcie Miłosierdzia jest lekarstwem na wrodzony bunt, który nie chce zaakceptować swojego życia takim jakim jest. Kolejnym punktem dnia była Msza św. W homilii ks. Robert Grzybowski ukazał Eucharystię jako pokarm, lekarstwo w naszej drodze na Kalwarię. Po poczęstunku goście z zagranicy udali się do Hajnówki, gdzie w Hajnowskim Domu Kultury zostali przywitani po staropolsku – chlebem i solą. Następnie obejrzeli film mówiący o mieście i Puszczy Białowieskiej, dumy i chluby Hajnówki. Zwiedzili prawosławny Sobór św. Trójcy, kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, kościół św. Cyryla i Metodego. Kolejnym punktem było zwiedzanie Rezerwatu Pokazowego Żubrów w Białowieży. Niektórzy Włosi po raz pierwszy w życiu widzieli z bliska dzikie zwierzęta. Leśniczówka w Białowieży zaprosiła gości z zagranicy na tradycyjny polski obiad z tańcami i przyśpiewkami. Nie mogło także zabraknąć zarówno włoskich jak i rosyjskich piosenek. Wieczorem po zwiedzeniu wschodniej części naszej Diecezji młodzi Włosi, Rosjanie i Ukraińcy przyjechali do Siemiatycz na koncert zespołu „Strona B” i „Porozumienie” zorganizowany przez Siemiatycki Ośrodek Kultury na czele z dyrektorem Jolantą Sidorowicz. Przed publicznością zgromadzoną w siemiatyckim amfiteatrze wystąpił także ukraiński zespół Brawo.

Piątkowy dzień pod hasłem „Kalwaria – dla Jego bolesnej męki” rozpoczął się od drogi krzyżowej w Serpelicach – Kalwarii Podlaskiej. Rozważania czytane były w czterech językach. Młodzież niosąc krzyż – kopię symboli Światowych Dni Młodzieży rozważała mękę Jezusa Chrystusa naszego Zbawiciela. W Serpelickim kościele została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem ks. bp. Tadeusza Pikusa. Po części dla ducha, przyszedł czas na „coś” dla ciała. Międzynarodowy spływ kajakowy rzeką Bug oraz zwiedzanie Siemiatycz i Drohiczyna to piątkowe popołudniowe propozycje dla naszych gości. Wielu z nich pierwszy raz siedziało w kajaku, co zapamiętają z pewnością na długi czas. Pogoda mimo, że nie rozpieszczała tego dnia, nie przestraszyła młodych ludzi, którzy przecież niczego się nie boją. Wieczorem w katedrze Drohiczyńskiej odbyła się adoracja krzyża prowadzona przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej. Dzień intensywny ale bogaty duchowo zakończył wspólny Apel Jasnogórski. Na pamiątkę tego spotkania każdy otrzymał lampion z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego, Matki Kościoła oraz św. Jana Pawła II.

Sobota powitała wszystkich słońcem i zwiedzaniem Mazowsza pod hasłem „Miej Miłosierdzie dla nas”. Rano Włosi, Rosjanie i wolontariusze przybyli do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Sokołowie Podlaskim, gdzie wysłuchali katechezy ks. Roberta Grzybowskiego, który ukazał sens krzyża i kary Bożej bez przyjęcia których nie można doświadczyć Miłosierdzia. Bóg otacza nas opieką dzięki której możemy pojąć krzyż, cierpienie i kryzysy. Ks. Robert mówił także o tym, że nie ma miłości bez prawdy. Po poczęstunku w Domu Miłosierdzia młodzi udali się do Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince – gdzie poznali historię ludzi przebywających w obozie zagłady znajdującym się w tym miejscu ponad 70 lat temu. Harcerze poprowadzili zebranym modlitwę Anioł Pański. Niedaleko Treblinki znajduje się Bazylika Mniejsza Diecezjalne Sanktuarium Trójcy Świętej w Prostyni, którą także zwiedzili goście z Włoch, Rosji i Ukrainy, a także uczestniczyli we Mszy Św. pod przewodnictwem bp. seniora Antoniego Dydycza. Na obiad młodzież udała się do Nadbużańskiego Ośrodka Edukacji w Broku, prowadzonego przez KSM Diecezji Drohiczyńskiej. Tego dnia grupy przedstawiły scenki opowiadające legendę ze swojego kraju, a także zatańczyły popularny, nie tylko na Podlasiu – taniec belgijka. Wśród koron drzew rozbrzmiewał także hymn ŚDM w różnych językach. Goście z zagranicy mieli także możliwość odbyć podniebny spacer po linach w Parku Linowym, z którego chętnie skorzystali.

Niedziela była tzw. dniem w rodzinach pod hasłem „Bądź świadkiem Miłosierdzia”. Rozpoczęła się od wspólnej Eucharystii w kościele WNMP w Siemiatyczach pod przewodnictwem Ordynariusza naszej Diecezji i abp Ricardo Fontana. Siostry Karmelitanki po Mszy św. zaprosiły gości wraz z rodzinami u których mieszkają na kawę i coś słodkiego. Niedziela była dniem, który młodzież z zagranicy spędziła razem z rodzinami. Uczestniczyli m.in. w Międzynarodowym Festiwalu Kultura bez granic i Międzynarodowych Targach Pogranicza w Siemiatyczach. Wieczorem wszyscy spotkaliśmy się w Sanktuarium Maryjnym w Ostrożanach na podsumowaniu Międzynarodowych Dni w Diecezji Drohiczyńskiej. Był to czas ostatnich wspólnych tańców i zabaw, a także podziękowań tym wszystkim którzy przyczynili się do tego, aby Tydzień w Diecezji przeżywany w ramach Światowych Dni Młodzieży, który jest przygotowaniem do spotkania z Ojcem Świętym Franciszkiem w Krakowie, przebiegał w miłej atmosferze, był bezpieczny i dobrze zorganizowany. Nie brakowało łez wzruszeń ale i uśmiechów na twarzy młodych Włochów i Rosjan, a także rodzin goszczących w swoich domach młodych w tych dniach. Dzień zakończył Apel Jasnogórski połączony z adoracją Najświętszego Sakramentu prowadzony przez Ruch Światło-Życie z naszej Diecezji na czele z ks. Dariuszem Kucharkiem.

Czas szybko mija i już w poniedziałek po Mszy św. w Łochowie Włosi, Rosjanie i grupa młodzieży z naszej Diecezji wyruszyła pociągiem i busami do Krakowa na centralne wydarzenia ŚDM. Był to czas który z pewnością zapamiętają nie tylko nasi goście ale także i my, mieszkańcy Diecezji Drohiczyńskiej którzy znaleźli czas by wziąć czynny udział w obchodzie Dni w Diecezji. W każde miejsce, do którego przez 6 dni pobytu w naszej Diecezji przybyli goście z Włoch, Rosji i Ukrainy byli przyjmowani z uśmiechem i otwartym sercem. Podlaska gościnność nie zna granic. Wiele osób bało się i zadawało sobie pytanie czy bariera językowa nie będzie przeszkodą w porozumiewaniu się z gośćmi podczas pobytu w naszej Diecezji ale po pierwszym spotkaniu nie mieli wątpliwości, że liczy się język serca, a różne języki którymi posługujemy się na co dzień nie stanowią przeszkody w komunikacji młodych chrześcijan.

Serdeczne podziękowania kierowane są do wszystkich tych, którzy choć w najmniejszy sposób przyczynili się i zaangażowali w organizację Tygodnia w Diecezji, który przeżywany był w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży i spotkania z Ojcem Świętym Franciszkiem w Krakowie. Dziękujemy:

 • Proboszczom i wikariuszom parafii, na terenie których przebywała młodzież z zagranicy: Siemiatycze Bobola, Siemiatycze WNMP, Drohiczyn i Łochów.
 • Rodzinom z Siemiatycz i Drohiczyna za to, że otworzyli swoje drzwi, serca goszcząc młodzież z Włoch i Rosji.
 • Siostrom Urszulankom z Nurca Stacji za przyjęcie pod swój dach sióstr z Włoch.
 • Proboszczom i wikariuszom z Parafii: Bielsk Podlaski Miłosierdzie, Hajnówka Podwyższenie Krzyża Św., Hajnówka św. Cyryla i Metodego, Serpelice, Sokołów Podlaski Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Prostyń, Ostrożany za otworzenie drzwi ich świątyni i miłe przyjęcie.
 • ks. prał. Zbigniewowi Niemyjskiemu – Dziekanie Hajnowskim za koordynowanie i przygotowanie pobytu gości z zagranicy i wolontariuszy w Hajnówce i Białowieży.
 • Braciom Kapucom w Serpelicach za przygotowanie piątkowego obiadu.
 • Dyrektorowi i pracownikom Domu Miłosierdzia w Sokołowie Podlaskim za przygotowanie piątkowego słodkiego poczęstunku.
 • Wójtowi Gminy Perlejewo za nieodpłatne wypożyczenie kajaków na międzynarodowy spływ kajakowy.
 • ks. Robertowi Grzybowskiemu i członkom Szkoły Nowej Ewangelizacji za świadectwo żywej wiary, katechezy i wygłoszone Słowo Boże.
 • al. Eugeniuszowi Wintow za posługę tłumacza w grupie rosyjskiej.
 • al. Łukaszowi Radosz za przygotowanie programu artystycznego (tańców), a także za to ze zawsze jest i wspiera swoimi pomysłami.
 • ks. Andrzejowi Zalewskiemu, ks. Mariuszowi Bartosiak, ks. Dariuszowi Kucharkowi, siostrze Oldze (ta z Włoch) za posługę tłumacza w grupie włoskiej.
 • ks. Piotrowi Jurczakowi dyrektorowi Administracyjnemu WSD w Drohiczynie za przyjęcie księży z Włoch i Rosji a także za posiłki wolontariuszom.
 • Panu Wojciechowi Borzym – Burmistrzowi Drohiczyna za udostępnienie autokaru, który woził wolontariuszy i gości z Rosji, a także za zorganizowanie piątkowej kolacji w szkole.
 • Zespołowi Szkół w Drohiczynie za przygotowanie kolacji.
 • Siemiatyckiemu Ośrodkowi Kultury na czele z panią dyrektor Jolantą Sidorowicz za przygotowanie czwartkowego koncertu i grilla w Amfiteatrze w Siemiatyczach, za całościowe wsparcie i życzliwość.
 • Burmistrzowi Miasta Hajnówka i Staroście Hajnowskiemu za gościnę w Hajnówce i Białowieży, a także za przekazane prezenty gościom zagranicznym.
 • Proboszczowi Prawosławnego Soboru Trójcy Św. w Hajnówce za możliwość zwiedzenia świątyni.
 • Rezerwatowi Pokazowemu Żubrów w Białowieży.
 • Pracownikom i Wolontariuszom Nadbużańskiego Ośrodka Edukacji i Parku Linowego w Broku za przygotowane atrakcje, obiad i kolacje, a także za miło spędzone całe popołudnie.
 • Mediom – Radio Podlasie i Gazeta Niedziela na czele których stali: ks. Artur Płachno i Agnieszka Bolewska-Iwaniuk relacjonując na bieżąco to co się u nas działo.
 • księżom posługującym w konfesjonale.
 • Firmie SUEMPOL za przekazanie ryb na piątkowy obiad.
 • Zakładom Mięsnym Zakrzewscy z Kosowa Lackiego za przekazanie mięsa na grilla.
 • Sponsorom Banku Brańskiemu i Firmie Pater za wsparcie finansowe.
 • Panom Kierowcom, którzy bezpiecznie wozili nas po całej Diecezji.
 • Gminie Rudka za udostępnienie sceny.
 • Straży Pożarnej za obecność i zapewnienie bezpieczeństwa podczas spływu kajakowego.
 • Policji za eskortę i zapewnienie bezpieczeństwa podczas przejazdów.
 • Siostrom Karmelitankom z Siemiatycz za zorganizowanie dzisiejszego poczęstunku  w ogrodach klasztornych.
 • CARITAS Diecezji Drohiczyńskiej za poprowadzenie piątkowej adoracji krzyża w Katedrze Drohiczyńskiej.
 • Harcerzom z Milejczyc i Prostyni za obecność i wspólną modlitwę w Treblince.
 • Służbie liturgicznej ministrantom i lektorom na czele z ks. Marcinem Szymanikiem za przygotowanie oprawy liturgicznej każdej Mszy Św.
 • Drohiczyńskim Warsztatom Muzyki Liturgicznej na czele z Al. Mateuszem Gołoś za oprawę muzyczną Mszy Świętych.
 • Ruchowi Światło-Życie za poprowadzenie dzisiejszego apelu.
 • Wolontariuszom za pomoc i posługę w tych dniach.
 • Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej na czele którego stoi Mateusz Stefaniuk Prezes KSM, pracownikom biura i Ks. Sylwestrowi Falkowskiemu – mojemu zastępcy za podjęcie się trudu prowadzenie diecezjalnego biura ŚDM, a także za całościową pomoc w organizacji i przygotowaniu Dni w Diecezji oraz wyjazdu młodzieży z naszej Diecezji do Krakowa.
 • Włochom, Rosjanom i Ukraińcom za obecność; za to, że wybrali naszą diecezję jako miejsce przygotowania do spotkania z Ojcem Św. Franciszkiem w Krakowie.

Autor: Ewelina Trusiak

Za nami już trzy dni w ramach Dni w Diecezji

W czwartek popołudniu powitaliśmy grupę Włochów, Rosjan i Ukraińców, którzy przybyli do Diecezji Drohiczyńskiej poznać kulturę i polskie zwyczaje. Uroczyste powitanie gości i rozpoczęcie Dni w Diecezji odbyło się w kościele p.w. św. Andrzeja Boboli gdzie wspólnie modliliśmy się podczas Apelu Jasnogórskiego poprzedzonego tanecznym wieczorem integracyjnym. Czwartek minął na zwiedzaniu Podlasia pod hasłem „Przyjmij Miłosierdzie”. W każde miejsce, w które tego dnia przybyli goście z Włoch, Rosji i Ukrainy byli przyjmowani z uśmiechem i otwartym sercem.  Podlaska gościnność nie zna granic, pokazali to mieszkańcy Bielska Podlaskiego, Hajnówki, Białowieży i Siemiatycz. Rano grupa prawie 200 młodych ludzi przyjechał do Kościoła Miłosierdzia Bożego w Bielsku Podlaskim gdzie ks. Robert Grzybowski – Dyrektor Drohiczyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji wygłosił krótka katechezę, w której ukazał różnicę miedzy człowiekiem żyjącym w grzechu a tym żyjącym w zgodzie z Panem Bogiem. Tylko przyjęcie Miłosierdzia jest lekarstwem na wrodzony bunt, który nie chce zaakceptować swojego życia takim jakim jest. Kolejnym punktem dnia była Msza św. W homilii ks. Robert Grzybowski ukazał Eucharystię jako pokarm, lekarstwo w naszej drodze na Kalwarię. Po poczęstunku goście z zagranicy udali się do Hajnówki, gdzie w Hajnowskim Domu Kultury zostali przywitani po staropolsku chlebem i solą. Następnie obejrzeli film mówiący o mieście i Puszczy Białowieskiej, dumy i chluby Hajnówki, zwiedzili prawosławny Sobór św. Trójcy, kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, kościół św. Cyryla i Metodego. Kolejnym punktem było zwiedzanie Rezerwatu Pokazowego Żubrów w Białowieży. Niektórzy Włosi po raz pierwszy w życiu widzieli dzikie zwierzęta z bliska. Leśniczówka w Białowieży zaprosiła gości z ziarnicy na tradycyjny polski obiad z tańcami i przyśpiewkami. Nie mogło także zabraknąć zarówno włoskich jak i rosyjskich piosenek. Wieczorem po zwiedzeniu wschodniej części naszej Diecezji młodzi Włosi, Rosjanie i Ukraińcy przyjechali do Siemiatycz na koncert zespołu „Strona B” i „Porozumienie”. Przed publicznością zgromadzoną w siemiatyckim amfiteatrze wystąpił także ukraiński zespół Brawa. Piątkowy dzień pod hasłem „Kalwaria – dla Jego bolesnej męki” rozpoczął się od drogi krzyżowej w Serpelicach – Kalwarii Podlaskiej. Rozważania czytane były w czterech językach. Młodzież niosąc krzyż – kopię symboli Światowych Dni Młodzieży rozważali mękę Jezusa Chrystusa naszego Zbawiciela. W Serpelickim kościele została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem ks. bp. Tadeusza Pikusa. Po części dla ducha, przyszedł czas na „coś” dla ciała. Spływ kajakowy rzeką Bug praz zwiedzanie Siemiatycz i Drohiczyna to piątkowe popołudniowe propozycje dla naszych gości. Wielu z nich pierwszy raz siedziało w kajaku, co zapamiętają z pewnością na długi czas. Pogoda mimo, że nie rozpieszczała nie przestraszyła młodych ludzi, którzy przecież niczego się nie boją. Wieczorem w katedrze Drohiczyńskiej odbyła się adoracja krzyża, poprzedzona możliwością skorzystania z sakramentu pokuty, prowadzona przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej. Dzień intensywny ale bogaty duchowo zakończył wspólny Apel Jasnogórski. Kolejne dni przyniosą nowe wrażenia i wspomnienia.

 Ewelina Trusiak

Informacje dla wyjeżdżających na ŚDM do Krakowa

Pielgrzymi z diecezji drohiczyńskiej wyjeżdżają na ŚDM do Krakowa w zależności od pakietu na który się zdecydowali (szczegóły znajdują się poniżej). Każda grupa parafialna stara się razem dojechać na miejsce odjazdu pociągu z danej stacji, gdyby ktoś miał problemy prosimy o kontakt (ks. Sylwester Falkowski 603 986 454).

Pakiet A1 od 25 do 31 lipca

Pociąg wyjeżdża z Białegostoku o 745 wszyscy gromadzimy się tego dnia rano na Mszy Św. w Łochowie o godz. 800 i razem pójdziemy na peron skąd                o 930 wyjedziemy do Krakowa.

Pakiet B1 od 28 do 31 lipca

Pociąg wyjeżdża z Białegostoku o 745 tu z kolei można wsiadać na stacjach po drodze:

SZEPIETOWO przyjazd 825 odjazd 830

MAŁKINIA przyjazd 900 odjazd 905

ŁOCHÓW przyjazd 925 odjazd 930

   PROSZĘ NAS POWIADOMIĆ (opiekunowie grup) NA KTÓRYM DWORCU WSIADACIE !!!!!!!

            Powrót jest dla wszystkich 1 sierpnia dwoma pociągami, które wyjeżdżają o 927 i 1000 (organizatorzy poinformują każdego którym pociągiem będzie wracał).

UWAGA !!!
1. Wszyscy stawiają się na peronie co najmniej pół godziny przed podaną wyżej.
2. NICZEGO NIE ROBIMY NA „WŁASNĄ RĘKĘ”
3. Dojazd do stacji odbywa się we własnym zakresie.

Co zabrać ze sobą na ŚDM?

Lista niezbędnych rzeczy na ŚDM:

 1. DOKUMENT TOŻSAMOŚCI (dowód osobisty, paszport lub legitymacja).
 2. Noclegi są na kwaterach dlatego każdy powinien zabrać karimatę, śpiwór, poduszkę.
 3. Każdy uczestnik otrzyma plecak, ale można zabrać swój (w nim powinny znajdować się zawsze podręczne rzeczy tj: woda, karimata, czapka, płaszcz, leki, coś do jedzenia itp.)
 4. Pogoda może być różna, dlatego trzeba być przygotowanym i zabrać cieplejsze ubrania – swetry, bluzy, płaszcz przeciwdeszczowy, chustkę lub kapelusz przeciwsłoneczny (obowiązkowo!!!), okulary, kremy przeciwsłoneczne o wysokich numerach filtrów.
 5. Zapas kompletów bielizny osobistej (skarpetek itp.) i ubrania m.in. spodnie, spodenki, spódnice (spodenki i spódnice w rozsądnych długościach), bluzy.
 6. KOSMETYCZKA – środki higieny osobistej, środki do pielęgnacji (pasta do zębów, żel, krem, kosmetyki – ale pamiętamy, że to nie rewia mody i używamy tylko tego co niezbędne), ręczniki, klapki, piżamę (czasem jest gorąco i wystarczy zwykła koszulka i spodenki), dresy i strój kąpielowy (ponieważ przy dużej ilości ludzi będą wspólne natryski).
 7. Kurtkę od deszczu lub płaszcz.
 8. Latarkę – niezbędna wieczorem i na noclegach.
 9. Obuwie na zmianę (sandały lub adidasy).
 10. Wyżywienie: podstawowe posiłki mamy zapewnione, ale jeśli ktoś chce można zabrać prowiant suchy, sporo rzeczy możemy kupować na miejscu (trzeba się liczyć, że może być drogo).
 11. Do plecaka warto zabrać składaną karimatę albo kocyk na którym można usiąść na placu podczas konferencji czy czuwania.
 12. Będzie służba medyczna, ale można mieć podstawowe leki czy środki opatrunkowe.
 13. RADIO (bądź telefon) z zestawem słuchawkowym, aby słuchać tłumaczenia Wydarzeń Centralnych.
 14. rozmówki językowe, dobry humor i uśmiech.
 15. Pamiętajmy, że są to wydarzenia związane z wiarą i obowiązuje nas powaga i szacunek dla osób i miejsc. Nie tylko będziemy się modlić, ale warto zabrać różaniec i modlitewnik.

Prosimy zapoznać się z programem Wydarzeń Centralnych http://www.krakow2016.com/program

XXI Festiwal Wielu Kultur i Narodów

13620764_1799395996960358_5421934066722004970_n
XXI Festiwal Wielu Kultur i Narodów „Z wiejskiego podwórza”

Czeremcha (podlaskie) ul. 1 Maja 77, Gminny Ośrodek Kultury

Piątek 22.07.2016
godz. 12.00  sala widowiskowa GOK :
Konferencja ” Kultura a migracje – stan, wyzwania, perspektywy ”

godz. 18.30 spektakl „Modlitwa. Teatr powszechny” (reż. Michał Stankiewicz) z udziałem mieszkańców Czeremchy, Pracownia Sztuki Społecznej / Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku  sala widowiskowa GOK

godz. 20.00 koncerty  plener
ORATNITZA (Bułgaria)
DOBRANOTCH (Rosja)
CZEREMSZYNA (Polska)
Ethno party  DJ WOJ ( Polska )
kiermasz rękodzieła ludowego podczas spektaklu i koncertów

Sobota 23.07.2016
godz. 10.00 Swampions Soccer League Błotna Liga Mistrzów godz. 10.30  - 15.00 warsztaty
warsztaty rękodzielnicze: wyplatanie ze słomy, garncarskie, filcowania ,
warsztaty bębniarskie
warsztaty kulinarne: kuchni białoruskiej
warsztaty dla dzieci: tkactwo, wyszywanie wstążkami
kiermasz rękodzieła ludowego

godz. 13.40
Pokaz slajdów Fundacji Mała Polska w Nepalu – idea odbudowy wsi Dumre w Nepalu  sala widowiskowa GOK.

godz. 15.00
„KOROWAJ” pokaz obrzędu weselnego w wykonaniu zespołu śpiewaczego z Czeremchy Wsi i zespołu Hiłoczka  sala widowiskowa GOK

godz. 16.00
Pokaz filmów Jerzego Kaliny ” Bieżeńcy” , ” Od głodu i moru” , „Siaroża” sala widowiskowa GOK  po pokazie filmów spotkanie z reżyserem

godz. 18.00  koncerty plener:
MOSAIK (Polska)
CIMBALIBAND (Węgry)
MOKOOMBA (Zimbabwe)
LIGHT IN BABYLON ( Turcja)
Ethno party  DJ WOJ ( Polska )

Niedziela 24.07.2016
godz. 10.00 Swampions Soccer League

godz. 10.30- 15.30 warsztaty
warsztaty rękodzielnicze: wyplatanie ze słomy, garncarskie, filcowania
warsztaty bębniarskie
warsztaty tańców rumuńskich
warsztaty lirniczo-śpiewane
warsztaty kulinarne kuchni nepalskiej, marokańskiej
warsztaty dla dzieci: koraliki, wypalanie i wycinanie w drewnie
kiermasz rękodzieła ludowego

godz. 14.30
Kuchnia regionalna podlaska – konkurs–plener  z udziałem Jana Kuronia, Giena Mientkiewicz, Zbyszka Kmiecia i Joanny Jakubiuk w charakterze jury konkursu

godz. 15.30
Filmy Beaty Hyży- Czołpińskiej „Czytanie Puszczy” sala widowiskowa GOK po pokazie filmów spotkanie z reżyserką

godz. 17.00
Ceremonia wręczenia pucharów Swampions Soccer League- plener

godz. 17.30 Koncerty plener :
III PRZEGLĄD MUZYKUJĄCYCH NA HARMONIJKACH USTNYCH  

KAPELA MALISZÓW (Polska)
GYPSY SKA ORQUESTA (Wenezuela)

22 – 24.07.2016  Wystawa fotografii  „Święte kąty Podlasia”

Podczas festiwalu będzie prowadzona zbiórka pieniędzy przez Fundację Mała Polska w Nepalu na odbudowę wsi Dumre w Nepalu.

Prowadzenie festiwalu i jego dobry duch : Staszek Jaskułka

WSTĘP NA WSZYSTKIE DZIAŁANIA FESTIWALOWE W DNIACH 22 – 24 LIPCA BEZPŁATNY!!!!!!

Imprezy towarzyszące : 25 – 29.07.2016 r.

warsztaty ukraińskiego śpiewu „białego”  25 – 27.07.2016
warsztaty rękodzielnicze :  garncarskie, tkackie, wyplatania ze słomy, kwiaty z bibuły

Strona festiwalu www.festiwalczeremcha.pl

 Więcej informacji dot. warsztatów  w zakładce imprezy/warsztaty.  e-mail:zwiejskiegopodworza@gmail.com

Spotkanie w Drohiczynie

Diecezjalne Centrum ŚDM w Diecezji Drohiczyńskiej nie śpi. My też przygotowujemy się intensywnie do przyjęcia gości z zagranicy. Zapraszamy do zapoznania się z programem DNI w DIECEZJI i uczestnictwa.

3SDM DD 2SDM DD

KONCERT!

Zapraszamy na międzynarodowy koncert ewangelizacyjny do Siemiatycz.

Wśród uczestników nie zabraknie gości z Ukrainy, Włoch i Rosji, którzy przygotowywać się będą wspólnie z pielgrzymami z naszej diecezji do ŚDM.

Wydarzenie_ŚDM_koncert-w-Siemiatyczach