„Idźcie i głoście” Diecezjalny Dzień Młodzieży za nami

Po raz kolejny w święto Podwyższenia Krzyża Świętego 14 września 2017 młodzież z Diecezji Drohiczyńskiej spotkała się w Serpelicach na Diecezjalnym Dniu Młodzieży. Na Kalwarii Podlaskiej zgromadziło się blisko 1700 młodych ludzi, głównie gimnazjalistów i uczniów szkół średnich wraz z nauczycielami, księżmi i katechetami.

Tym razem spotkanie odbyło się pod hasłem „Idźcie i głoście”. Organizatorem był Wydział Młodzieży pod przewodnictwem – dyrektora ks. Sylwestra Falkowskiego.

Przed przybyciem do Serpelic, młodzież zgromadziła się w trzech kościołach stacyjnych: w drohiczyńskiej katedrze – młodzież z dekanatów:  drohiczyńskiego, łochowskiego, węgrowskiego i sterdyńskiego, w kościele św. Andrzeja Boboli w Siemiatyczach – młodzież z dekanatów: siemiatyckiego, brańskiego, bielskiego i hajnowskiego oraz w kościele parafialnym w Sarnakach- młodzież z dekanatów: ciechanowskiego, sokołowskiego i sarnackiego. W kościołach duszpasterze wygłosili katechezy, a grupa muzyczna zaśpiewała w każdym z kościołów polską wersję nowego hymnu Światowych Dni Młodzieży Panama 2019 – „Oto ja, służebnica Pańska”.

Potem poszczególne grupy wchodziły na szczyt Kalwarii Podlaskiej z modlitwą koronki do Miłosierdzia Bożego. Każdy z uczestników otrzymał symbol spotkania – brelok „Idźcie i głoście”. Gdy wszyscy byli już na miejscu spotkania najpierw wzięli udział w koncercie zespołu - Full Power Spirit.

Następnie rozpoczął się główny punkt Diecezjalnych Dni Młodzieży – uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem J. E. Ks. Bpa Tadeusza Pikusa. Podczas homilii nawiązał on do prawdziwego znaczenia Krzyża, który „Jest znakiem miłości bożej, dzięki której Jezus Chrystus posłany przez Ojca oddaje swoje życie, aby każdy z nas miał życie wieczne (…)”.

Tradycyjnie jak co roku młodzież skierowała wyrazy jedności z Ojcem Świętym Franciszkiem dziękując za Światowe Dni Młodzieży w Polsce. Następnie młodzież podziękowała Księdzu Biskupowi, za jego obecność na spotkaniu w Serpelicach. Potem ks. bp Tadeusz Pikus poświęcił krzyże przywiezione przez młodzież, które staną na Serpelickiej górze krzyży. Spotkanie zakończyło się przejściem przez symboliczna bramę Krzyż.

Oprawę muzyczną całego spotkania zapewniła grupa muzyczna ze Skrzeszewa oraz Sokołowa Podlaskiego pod przewodnictwem – Magdaleny Chomać.

IMG_6463Więcej zdjęć w galerii