Duszpasterze młodzieży o przygotowaniach do synodu i ŚDM 2019

Tegoroczne hasło duszpasterskie „Idźcie i głoście” motywuje wszystkich nas wierzących do działania. Dlatego też członkowie Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży i diecezjalni duszpasterze młodzieży dyskutowali w Warszawie o przygotowaniach do przyszłorocznego Synodu Biskupów o młodzieży, który odbędzie się w październiku 2018 r. w Watykanie oraz Światowych Dni Młodzieży w Panamie 2019 r. Gościem spotkania była s. Nathalie Becquart z Konferencji Episkopatu Francji, która odpowiada za duszpasterstwo młodzieży i powołań. Podzieliła się ona doświadczeniami tamtejszego Kościoła w towarzyszeniu młodym. Poruszyła między innymi temat zmienności świata i dopasowania się ludzi młodych do tego pędu. Zaznaczyła też potrzebę towarzyszenia i pomocy młodym w ich wzrastaniu w wierze, co wiąże się z dostosowaniem przekazu i doborem języka, który będzie dla nich zrozumiały. W swoim wystąpieniu odwołała się do ankiety presynodalnej, którą otrzymały diecezje aby zorientować się w potrzebach i wymaganiach młodzieży, aby na Synodzie te sprawy omówić. Podkreśliła także, że nie możemy sprowadzać tej sprawy jedynie do wypełnia formalności, a wychodzić do młodych zawsze.

Wszyscy pamiętamy radość ŚDM w Polsce i teraz aby ona mogła trwać, musimy podejmować kroki w tym kierunku. Dlatego potrzebne są spotkania, rozmowy, wymiany doświadczeń i Synod, który nada naszej drodze wiary dobry kierunek. O budowaniu dialogu z młodymi i poznawaniu ich potrzeb, mówili polscy duszpasterze. Dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM ks. Emil Parafiniuk, zapewnił, że odpowiedzi na wiele pytań zostały wypracowane wspólnie z młodzieżą. Poinformował o możliwości przesyłania do KBO informacji o wszelkich działaniach podejmowanych przez młodych i razem z nimi, które mogą posłużyć przygotowaniu raportu presynodalnego dla watykańskiego sekretariatu Synodu Biskupów.

Następnie ks. bp Andrzej Czaja współtworzący Radę KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży podkreślił znaczenie celu, który należy sobie stawiać i zawsze powinien nam towarzyszyć podczas podejmowania konkretnych działań i inicjatyw. W tym wszystkim nie może zabraknąć wiary.

W dalszej części mówiliśmy o duchowym i logistycznym przygotowania do ŚDM Panama 2019. To wydarzenie po raz kolejny staje się szansą na ugruntowanie dobrych praktyk i mobilizuje nas do sięgnięcie po nowoczesne narzędzia w komunikowaniu się i docieraniu z ewangelicznym przesłaniem do młodzieży. W najbliższym czasie ma powstać aplikacja „ŚDM News”, która będzie dostępna dla użytkowników smartfonów i pomoże w wymianie informacji na temat bieżących działań duszpasterskich i przygotowań do spotkania w Panamie.

Odnośnie opracowań do nowego programu duchowego w ramach przygotowań do ŚDM Panama, który wejdzie  w życie od grudnia 2017 r. i będzie trwał do czerwca 2019 r. usłyszeliśmy zapewnienie o większej ilości materiałów multimedialnych, które łatwiej docierają do młodzieży. Ponadto, program będzie tworzony właśnie we współpracy z młodzieżą.

To spotkanie, w którym wzięli udział przedstawiciele księży i młodzieży ze wszystkich diecezji, było dobrą okazją do zaprezentowania nowego loga KBO ŚDM, którego autorką jest Karolina Błażejczyk z diecezji warszawsko-praskiej. Logo oprócz swoich walorów estetycznych, niesie ze sobą pewien przekaz, składa się z drogi i krzyża powstałego z promieni Miłosierdzia. Autorka mówi, że jest to nawiązaniem do doświadczenia ŚDM w Krakowie i przypomnieniem, że młodzi są powołani do podążania wspólnie z Jezusem drogą do zmartwychwstania. To logo pokazuje nam, że jesteśmy wszczepieni i zakorzenieni w Kościół, dlatego też nasze życie i wiarą nie moga opierać się na wydarzeniach czy akcjach „od czasu, do czasu”, ale nieustannym trwaniu przy Chrystusie.

Każdy z nas obecnych na spotkaniu na pewno myślał, w jaki sposób przenieść te treści na grunt pracy duszpasterskiej w swoich diecezjach, ale są też ogólnopolskie wydarzenia skupiające młodzież i stwarzające okazję do integracji, jedności i budowania wiary. Jednym z nich już niedługo bo 3 czerwca  będzie spotkanie młodzieży na Lednicy, o którym w imieniu organizatorów opowiedział o. Wojciech Prus OP.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że trudno jest wyjechać na ŚDM, mnóstwo czynników ma na to wpływ, pokazały to ostatnie, które odbywały się w Polsce, w Krakowie. Niemniej jednak chyba główna bariera dotyczy sprawy finansowej. Dlatego też już niedługo zostanie reaktywowany projekt pomocy finansowej dla młodzieży „Bilet dla Brata 2.0”. O tej inicjatywie mówił ks. Emil Parafiniuk, będzie to projekt koordynowany przez KBO ŚDM. Zostanie utworzona baza różnych cegiełek, z których dochód zostanie przeznaczony dla polskich grup wyjeżdżających na ŚDM. Zebrane środki będą w pierwszej kolejności przeznaczone na dofinansowanie pakietów pielgrzyma i kosztów udziału w Dniach w Diecezji. Nasza młodzież z Diecezji Drohiczyńskiej będzie stacjonować w Diecezji COLON.

Zapisy na ŚDM Panama 2019 będą się odbywały wyłącznie przez KBO ŚDM. Zainteresowanych wyjazdem z naszej diecezji prosimy o kontakt z Wydziałem Młodzieży telefonicznie 85 655 77 55 lub mailowo: mlodziez@drohiczynska.pl

Nowe logo KBO ŚDM i jego symbolika