Diecezjalny Dzień Młodzieży Serpelice 2017

W imieniu Księdza Biskupa i organizatorów serdecznie zapraszamy 14 września do Serpelic młodzież z całej Diecezji wraz z nauczycielami, księżmi i katechetami. Niech nikogo nie zabraknie tego dnia na Kalwarii Podlaskiej.

Tegoroczne spotkanie młodzieży przebiegać będzie pod hasłem: „Idźcie i głoście” i wpisuje się w hasło Roku Duszpasterskiego. Jako ludzie wierzący, wszyscy posłani jesteśmy przez Jezusa Chrystusa aby dawać świadectwo wiary. W Święto Podwyższenia Krzyża Świętego chcemy zgłębiać tajemnicę Bożej miłości i nauczania Piotra naszych czasów Papieża Franciszka najpierw uczestnicząc w katechezach a później w koncercie i w końcu przeżywając Ofiarę Mszy św. na Kalwarii podlaskiej w Serpelicach. Tradycyjnie wszystkie grupy przywożą ze sobą krzyże i tablice informujące o grupie.

Program spotkania:

Etap Pierwszy

O godz. 9:30 młodzież gromadzi się w trzech kościołach stacyjnych naszej diecezji na spotkanie modlitewne połączone z katechezą:

  1. Kościół Katedralny w Drohiczynie – gromadzi się młodzież z dekanatu drohiczyńskiego, łochowskiego, węgrowskiego i sterdyńskiego.
  2. Kościół św. Andrzeja Boboli w Siemiatyczach – gromadzi się młodzież z dekanatu siemiatyckiego, brańskiego, bielskiego i hajnowskiego,.
  3. Kościół parafialny w Sarnakach – gromadzi się młodzież z dekanatu ciechanowieckiego, sokołowskiego i sarnackiego.

Etap Drugi 

Po zakończeniu spotkania około godz. 11:00 udajemy się do Serpelic. Kolejno przyjeżdżają poszczególne dekanaty. Każda grupa  przyjeżdża pod kościół w Serpelicach i  zgłasza się do recepcji. Następnie odmawiając Koronkę do Bożego Miłosierdzia udaje się na Kalwarię gdzie około godz:12:00 rozpocznie się koncert Zespołu FULL POWER SPIRIT i świadectwa zaproszonych gości.

Etap Trzeci

Eucharystia na Kalwarii rozpocznie się po koncercie pod przewodnictwem J. E. Ks. Bpa Tadeusza Pikusa. Na zakończenie przedstawiciele poszczególnych grup po poświęceniu krzyży przez ks. Biskupa złożą je w wyznaczonym miejscu i wszyscy wychodząc przez – Bramę Krzyż – każdy otrzyma symboliczne znaki spotkania.

Grupy i ilość osób należy zgłosić najpóźniej do 11 września 2017 r. do godz. 16:00 do biura KSM Diecezji Drohiczyńskiej (tel. 85 6557755, email: ksm@ksm-drohiczyn.pl podając imię i nazwisko oraz kontakt opiekuna. Koszty organizacyjne spotkania 5 zł od osoby, zbierają opiekunowie grup i przekazują w recepcji.

Serpelice 2017 – program

Plakat

0001